Không thăm không hỏi không có nghĩa là đã quên

Không thăm không hỏi không có nghĩa là đã quên

Không thăm không hỏi không có nghĩa là đã quên

July 26, 2017

1  
Không thăm không hỏi không có nghĩa là đã quên, nhưng nhất định là đã ngày càng xa cách, đôi bên im lặng quá lâu khiến việc chủ động hỏi thăm trước cũng cần dũng khí.
See Translation