Làm Sếp Thì Phải Cô Đơn

Làm Sếp Thì Phải Cô Đơn

by May 6, 2018

Làm Sếp Thì Phải Cô Đơn!
Làm lãnh đạo rất giống với làm cha mẹ. Khi bạn là cha mẹ, bạn yêu con mình nhiều đến nỗi bạn muốn cho chúng bất cứ thứ gì chúng muốn. Điều cám dỗ là, qua thời gian, với việc làm hư bởi những món quà, bằng cách nào đó chúng sẽ yêu bạn hơn.
Tuy nhiên, sự thật là làm cha mẹ không phải cuộc chơi hay trò đùa. Đó là việc nuôi dưỡng con bạn trở thành một người vững vàng, được tôn trọng và thành công trong tương lai. Điều này đỏi hỏi kỷ luật, sự cống hiến và những quyết định khó khăn. Nếu bạn muốn những điều tốt nhất cho con mình, bạn cần hành xử như bậc cha mẹ trước và như những người bạn sau.
Logica này cũng áp dụng cho việc quản lý một nhóm. Là người lãnh đạo, có thể rất tốt nếu cả nhóm được thư giãn, thoải mái và vui vẻ. Bạn được xem như là một “ông sếp vui vẻ” của mọi người. Tuy nhiên, cũng giống như làm cha mẹ, làm lãnh đạo đòi hỏi nhiều hơn thế. Bạn không thể giúp mọi người phát triển, trưởng thành mà không thúc đẩy họ.
Nếu không đặt ra kỳ vọng cho nhóm, đẩy nhân viên ra khỏi vòng an toàn của họ, khiến mọi người có trách nhiệm với công việc thì tức là bạn đang thất bại trong cương vị một người lãnh đạo. Cố gắng trở thành bạn tốt nhất của mọi người cơ bản là một hành động ích kỷ.
Thực tế là làm sếp thì phải chấp nhận chịu nỗi cô đơn. Bạn bị mặc định loại tên trong những buổi tụ tập của nhân viên. Làm lãnh đạo có nghĩa là đặt người khác lên trước bản thân mình và đặt tập thể lên trước mọi người. Điều này đòi hỏi sự kỷ luật, hy sinh và cả lòng can đảm.
Nếu bạn làm những điều đúng đắn cho các cá nhân và cả tập thể, đôi khi bạn vẫn bị ghét bỏ. Đơn giản điều đó là do nhân viên của bạn cần lãnh đạo chứ không phải là bạn bè.