Lam Thì Thâm

Lam Thì Thâm

by May 10, 2017

Lam Thì Thâm
Tu bao năm
Đánh đổi chi 2 triệu bạc mất đi cái phước bao năm
tích luỹ cho con cho cái về sau .
Mới mua cặp nhẫn cưới 2 triệu ship tận nhà ..
Người ta cảm ơn ríu rít , hôm nay bán được hàng Cảm thấy thương cho người nghèo . Bán được 2 triệu bạc mà cảm ơn tôi muốn mất hết cả phước .