Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác xuống máy bay là đi bộ 500m vào thẳng sân bay

Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác xuống máy bay là đi bộ 500m vào thẳng sân bay

Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác xuống máy bay là đi bộ 500m vào thẳng sân bay

July 7, 2017

1  
Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác xuống máy bay là đi bộ 500m vào thẳng sân bay.
Ko có cầu, ko có xe
Tiện quá, sướng quá.
I love it!! :))))
#TrảiNghiệm
#Yêucuộcsống
See Translation