LMC nóng lắm

LMC nóng lắm

by April 28, 2017

LMC nóng lắm!
Bạn bè, học trò, Friends bơi vào đây nhé. Hàng ngày các bạn hay khen LMC. Còn hình này LMC nhìn xấu trai, và lộ cái nóng tiềm ẩn.
Hình nóng thật còn xấu hơn nhiều.
LMC nóng khi người ta lòng dạ “xấu xa”, người ta chơi chiêu, người ta biến trắng thành đen, người ta không tôn trọng mình….
Khi nóng, LMC xấu tướng và hung hăng lắm. Thậm chí rất “giang hồ”…nếu không kiềm chế.
Biết là không hay lắm. Nhưng không sửa được, và cũng không muốn sửa. Tự biện hộ, phải nóng như thế mới đập bọn xấu, bọn lươn lẹo được.
LMC
** Họ biết đường mà im đi, chứ không tôi “đập” thật, viết ra hết, kể ra thì xấu mặt ráng chịu! 🙂