Mấy bạn Mẽo và Thái có thể ko kết hợp làm phim ma dc không Xem xong phim Ghost house mà bủn rủn chân tay

Mấy bạn Mẽo và Thái có thể ko kết hợp làm phim ma dc không Xem xong phim Ghost house mà bủn rủn chân tay

by August 27, 2017

Mấy bạn Mẽo và Thái có thể ko kết hợp làm phim ma dc không Xem xong phim Ghost house mà bủn rủn chân tay.
Chồng bảo có phim hay lắm rủ đi xem, đồng ý luôn đến gần rạp mới biết phim ma, đến lúc xem mới biết phim ma quay ở Thái
Annabelle so với phim này chỉ là muỗiiii
Xem xong sợ có khi k dám đi Thái du lịch, mà nếu đi tốt nhất tránh xa mấy thứ đồ cổ cổ, cũ cũ và đừng nghe theo lời ng lạ rủ rê chơi bời, không tò mò linh tinh….