Mơ ước ra trường được đi làm ở các tập đoàn lớn nước ngoài

Mơ ước ra trường được đi làm ở các tập đoàn lớn nước ngoài

by August 30, 2017

Mơ ước ra trường được đi làm ở các tập đoàn lớn nước ngoài, được đi đây đó khắp nơi và được giao tiếp với nhiều người của Sinh Viên Việt Nam đã thành hiện thực
Grap Bike biết ơn các trường Đại Học Việt Nam vô cùng vì đã đào tạo ra được 1 đội quân lao động khổng lồ có trí thức văn hoá. Để cám ơn Grap Bike xin hứa sẽ chọn Việt Nam là thị trường phát triển tổng lực và cam kết đến năm 2018 sẽ đứng ra đảm bảo 100% sinh viên ra trường ở tất cả các trường Đại Học Việt Nam đều có công ăn việc làm lương đủ sống ✌️
Đại Học Việt Nam chỉ cần dạy cho tốt, việc làm cứ để Grap Bike lo