Mọi bất lợi đều mang trong nó những lợi thế tương đương

Mọi bất lợi đều mang trong nó những lợi thế tương đương

July 18, 2017

Mọi bất lợi đều mang trong nó những lợi thế tương đương !
Ps: Niềm tin !!!
See Translation