Mới phát hiện ra trang này hay phết các bác ạ

Mới phát hiện ra trang này hay phết các bác ạ

Mới phát hiện ra trang này hay phết các bác ạ

by May 13, 2017

Mới phát hiện ra trang này hay phết các bác ạ. Nghe tên đã thấy hấp dẫn rồi – Love of Knowledge. Đây là trang giáo dục, phổ biến kiến thức, do một nhóm các bạn trẻ thực hiện, với mong ước xây dựng thói quen, khát vọng tìm tòi, khám phá cho thế hệ trẻ. Kiến thức không phải được truyền bá khô khan, giáo điều, mà đầy tính sáng tạo, giải trí. Khá là hấp dẫn. Các bố, các mẹ có thể sẽ muốn giới thiệu cho con cái tham khảo, hoặc nếu thích thì tham gia đóng góp nội dung.