Mùa hè năm nay mình sẽ không đi đâu cả

Mùa hè năm nay mình sẽ không đi đâu cả

by April 28, 2017

Mùa hè năm nay mình sẽ không đi đâu cả. Để dành cả mùa hè để hồi tưởng lại về những tháng ngày lang thang ở thế giới ngoài kia vẫn là chưa đủ.
Mình đã có một tuổi trẻ giàu có cảm xúc và đa dạng trải nghiệm.
Đến thời điểm này, là mãn nguyện.
Nếu nói rõ ra, thì nhiều người sẽ nghĩ mình đang sống rất nhàn và sướng, nhưng bởi vì mình đã hoàn thành quá trình khổ để đổi lại điều đó rồi.
Giờ với các mục tiêu của sự nghiệp thì mình nghỉ ngơi, 10 năm tới mình sẽ trở lại.
Đó là cách để có được tất cả mọi thứ, chứ không phải được cái này mất cái kia. Cố lần lượt sẽ được, còn ham một lúc sẽ mất.
Đằng nào cũng về đích, thì nên nghỉ những quãng để còn nhìn thật kĩ, đường đi:)
Sống là vậy.
Nên giờ nếu hỏi mình đang làm gì, thì mình chỉ chơi thôi từ sáng đến tối. Và mình sống thế nào, thì mình sống rất nhẹ người nhàn tâm.

Nhật Linh.