Năm 2017 chứng kiến rất nhiều siêu bão xảy ra toàn cầu

Năm 2017 chứng kiến rất nhiều siêu bão xảy ra toàn cầu

by September 16, 2017

Năm 2017 chứng kiến rất nhiều siêu bão xảy ra toàn cầu.Năm nào địa cầu cũng có bão. Nhưng cường độ các cơn bão ngày càng mạnh hơn theo trong tương lai. Năm nay siêu bão đang trãi rộng từ Đại tây Dương sang Thái Bình Dương.
Nhiệt độ bề mặt của đại dương & độ ẩm cao của khí quyển là yếu tố chính cấu thành nên các cơn bão.
Vì vậy biến đổi khí hậu, hay là hiệu ứng ấm lên toàn cầu sẽ ngày càng tạo ra nhiều cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp hơn. Và con người góp phần nguyên nhân chính làm ra các siêu bão..