Nếu ta tập nhìn all mọi người bằng đôi mắt thương

Nếu ta tập nhìn all mọi người bằng đôi mắt thương

Nếu ta tập nhìn all mọi người bằng đôi mắt thương

July 26, 2017

1  
Nếu ta tập nhìn all mọi người bằng đôi mắt thương, thì ta đã nhận đc sự AN YÊN trong tâm hồn của mình 🙂
Ps: Sống cho sự AN YÊN của chính mình. Yêu lấy mình 🙂
See Translation