Ngày này năm trước cơ sở NNN còn đang bừa bộn như thế này đây

Ngày này năm trước cơ sở NNN còn đang bừa bộn như thế này đây

by April 14, 2017

Ngày này năm trước cơ sở NNN còn đang bừa bộn như thế này đây .
Không biết cơ sở Long BIên năm nay thế nào 🙂
Anw là tuần tới, Le Cirque Dance Studio tổ chức 1 buổi Audition để tuyển giáo viên cho cơ sở mới!!.
Các bạn đăng ký tham gia bằng cách gửi thông tin cá nhân gồm tên đầy đủ, tuổi và 01 ảnh chân dung ( để sử dụng trong các phương tiện truyền thông của buổi audition cũng như giúp cho BTC nhận biết các thí sinh, tránh nhầm lẫn) vào địa chỉ mail lecirque.ds@gmail.com nhé :
Link event :
https://www.facebook.com/events/1365891103476807/