Ngọc không ở Hà Nội trong khoảng 15 ngày tới

Ngọc không ở Hà Nội trong khoảng 15 ngày tới

June 28, 2017

Ngọc không ở Hà Nội trong khoảng 15 ngày tới, anh em đừng gọi điện níu kéo làm chi.
Yêu anh em.
Bái bai.
#Hihi
See Translation