Người ta hay nói: “Cái gì miễn phí thường thì không có giá trị”

Người ta hay nói: “Cái gì miễn phí thường thì không có giá trị”

by March 6, 2017

Người ta hay nói: “Cái gì miễn phí thường thì không có giá trị”
Và tớ đã quá quen với câu hỏi này. Thực tế thì phải là:
Nếu điều gì đã KHÔNG có GIÁ TRỊ thì có miễn phí hay có phí thì đều không có giá trị như nhau.
Điều gì CÓ GIÁ TRỊ thì kể cả khi nó miễn phí vẫn có giá trị nhé đấy mấy chế yêu.
Đừng đánh đồng tất cả những ai có hệ giá trị khác biệt riêng với bạn. Việc chỉ trích những bạn còn non trẻ không làm ta cao quí hơn, vì chúng ta cũng đã từng như vậy.
Giai đoạn nào cũng đều có ý nghĩa của nó, nên đừng quan tâm quá nhiều vì mọi thứ xung quanh, chỉ cần bản thân mình tốt hơn mỗi ngày, tốt hơn ngày hôm qua … là được. Quan trọng là phải tin vào bản thân mình. Bạn thích gì thì cứ làm đi.
Tuổi trẻ đắm mình vùng vẫy chứ có bao nhiêu thời gian đâu mà hững hờ. 😉
═══════════
Hoan Value (T/tin cá nhân http://goo.gl/sFe1wy)
Tư vấn & Triển khai Giải pháp Marketing tăng doanh số.