” Nhà chị MẬP BỤNG thế này là do GEN nhà bên nội chị nó như thế

” Nhà chị MẬP BỤNG thế này là do GEN nhà bên nội chị nó như thế

” Nhà chị MẬP BỤNG thế này là do GEN nhà bên nội chị nó như thế

June 9, 2017

1  
” Nhà chị MẬP BỤNG thế này là do GEN nhà bên nội chị nó như thế, nên chị không GIẢM CÂN được đâu em ơi! ”
– Một câu biện hộ THIỂN CẬN, THIẾU KIẾN THỨC VỀ DINH DƯỠNG, THIẾU NHẬN THỨC VỀ NGUY CƠ MẤT CÂN BẰNG DINH DƯỠNG DẪN ĐẾN THỪA CÂN, BÉO PHÌ.
Ps: Đại đa số câu trả lời nhận đc là như vậy. Buồn thay cho một thế hệ bà mẹ trẻ sẽ có những đứa con có sức khỏe, vóc dáng và cả tư duy dinh dưỡng tệ đến tệ hại như vậy trong tương lai !!!
See Translation