Nhân dịp bạn Phạm Dương uốn tóc cho cả nhà để làm chuột bạch

Nhân dịp bạn Phạm Dương uốn tóc cho cả nhà để làm chuột bạch

by May 17, 2017

Nhân dịp bạn Phạm Dương uốn tóc cho cả nhà để làm chuột bạch,nên up ảnh cho vui ( xoăn không đều, rất khổ). Lát nữa sẽ bị đè ra cho màn ép duỗi. Khả năng tối muộn mấy con chuột bạch mới đc ngủ và sáng mai k còn tóc rất cao.