Những thứ đó giúp tớ tỉnh táo và no bụng cho những lần đi học sớm như thế này :

Những thứ đó giúp tớ tỉnh táo và no bụng cho những lần đi học sớm như thế này :

Những thứ đó giúp tớ tỉnh táo và no bụng cho những lần đi học sớm như thế này :

July 2, 2017

1 1  
Những thứ đó giúp tớ tỉnh táo và no bụng cho những lần đi học sớm như thế này 🙂
See Translation