Ông Trịnh Hự

Ông Trịnh Hự

by August 24, 2017

Ông Trịnh Hự, 24 tuổi, một thủ môn người miền Bắc, có lý luận, có uy tín cao trong tuyển, không tham vọng quyền lực; là trung tâm đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả đội; liên tục giành thắng lợi trong các giải từ ao làng đến ao xã; nay đã giải nghệ, hành nghề gõ chữ đến thối cả móng tay.