Phút quen anh bắt đầu từ đôi mắt

Phút quen anh bắt đầu từ đôi mắt

by May 6, 2017

Phút quen anh bắt đầu từ đôi mắt
Nó nhìn em như gián chặt không thôi
Em mê man trong đôi mắt biết cười
Trời và đất như thả lời trong mắt
Bởi biển trong đáy nhìn không ngăn cách
Bởi mắt trong nên mắt nói rất nhiều
Mắt muôn đời luôn nói hộ tình yêu
Em đâu dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Anh hỏi em nếu không nhìn sao thấy?
Tại anh nhìn em mãi đấy thôi
Để hồn em chìm trong đáy mắt cười
Lời mắt anh luôn là..lời đẹp nhất.
Ps: em ấy đã trở lại nên tầng số truy cập fb sẽ như xưa nhé !