QUYỀN IM LẶNG

QUYỀN IM LẶNG

by May 26, 2017

QUYỀN IM LẶNG.
Người bị bắt, bị can, bị cáo, giữ nguyên “Quyền im lặng” việc chứng minh tội phạm thuộc thẩm quyền của các cơ quan tiến hành tố tụng.
Nếu tất cả các nghi can, bị can, bị cáo, thực hiện tốt các quyền của mình, thì chả phải lo lời khai chống lại mình, và Luật sư không phải đi tố giác thân chủ.