Sáng làm hộp xôi max trứng với chả

Sáng làm hộp xôi max trứng với chả

Sáng làm hộp xôi max trứng với chả

July 12, 2017

1  
Sáng làm hộp xôi max trứng với chả
1 cốc bạc sỉu
1 cốc trà sữa
Giờ mới ăn trưa
Ăn lặt vặt thui nhưng đủ dinh dưỡng ạ
Topokki rong biển cá bào
Mết bai madame Quềnh.
Sắp được lăn rồi. Hahaha
See Translation