SUY

SUY

by April 14, 2017

SUY-NGHIỆM :
( Mình đọc được cop lại đó)
Trong cuộc-sống có được một người bạn tri-kỷ là quá đủ! Đây là điều mà bao người từng-trải đúc-kết được! Tình TRI-KỶ, như một thứ ấm-áp không lời, một sự đồng-hành vô hình!
TRI-KỶ thật sự, là hiểu, là thân-thiết, là đồng-điệu! Giống như một chén trà xanh, chan-chát mà thấm vào tận trong tim. Có những khi chỉ cần một cái ôm, một ánh mắt, là hiểu tất-cả mà không cần dùng đến lời nói; có những khi chỉ cần một đoạn tin nhắn là có thể cảm-động mãi sau này!!!