Tạ Đình Phong có thể chấp nhận một Vương Phi đã từng đi qua 2 đời chồng và từng sinh con cho 2 người đàn ông khác nhau

Tạ Đình Phong có thể chấp nhận một Vương Phi đã từng đi qua 2 đời chồng và từng sinh con cho 2 người đàn ông khác nhau

by July 31, 2017

Tạ Đình Phong có thể chấp nhận một Vương Phi đã từng đi qua 2 đời chồng và từng sinh con cho 2 người đàn ông khác nhau. Nhưng lại ko thể sống chung với Trương Bá Chi – người vợ đã sinh cho anh ta 2 đứa con xinh xắn.
Trương Bá Chi nói Tạ Đình Phong hằng ngày rảnh chỉ lo việc bao đồng, không chịu cùng cô chăm sóc con, đừng nói đến giúp cô việc nhà.
Ấy vậy mà giờ đây, khi Tạ Đình Phong về với Vương Phi, anh ta lại sẵn sàng vào bếp chuẩn bị cho Vương Phi những bữa cơm công phu, nắm tay cô đi đến mọi nơi và cùng nhau làm mọi việc.
Bởi vậy, người đàn ông đối với người phụ nữ ra sao, tất cả phụ thuộc vào vị trí của người phụ nữ đó trong lòng người đàn ông.
Nếu một người đàn ông không thể vì bạn mà thay đổi, không thể vì bạn mà hy sinh. Đó không phải là tại tính cách của anh ta. Mà là vì anh ta yêu bạn chưa đủ!
Trên đời, tuyệt nhiên không có người đàn ông vô tâm. Chỉ là tâm của anh ta không đặt ở nơi bạn mà thôi…!
See Translation