TAI HẠI

TAI HẠI

by May 26, 2017

TAI HẠI !
( Cafe…luận bàn )
Ông nhà giáo Trần Đình Trợ không biết ở đâu, dạy cấp học nào, viết bài báo này ngắn gọn, xúc tích, mỉa mai chua chát sao mà quá…đúng. Tôi mời ông một li cafe sáng nhưng mà đắng ngắt ông ơi.
Tôi nể và biết sợ là ông dám đoán ” không ngoài dự liệu của anh Nhạ” . Đoán sai là kỉ luật trọc đầu đó ông ơi.
Ông mỉa mai thật chí lí : “cái đám giun dế” tha hồ mà chạy cò mồi về cái giảm biên này. Lộc tha hồ hưởng .
Chỉ thương cho các thầy cô giáo xuất thân từ tầng lớp bần cố nông, không ô không dù, không tiền từ nay sống nơm nớp trong lo sợ…mất dạy như bỡn, không biết kêu ai.
Còn các sếp lãnh đạo giáo dục thì phen này :
“Miếng ngon kề đến tận nơi” *
Xóa bỏ biên chế lộc trời ban cho
Tai hại !
*Kiều