Tháng Tám chưa thu chẳng hết hạ

Tháng Tám chưa thu chẳng hết hạ

by August 6, 2017

Tháng Tám chưa thu chẳng hết hạ.
Sen cuối mùa vẫn ngào ngạt thơm
Ấp ủ trong lòng hương cốm mới
Mặt nước xanh in bóng liễu ngả mình
Hà Nội đẹp? Hà Nội không đẹp?
Mặc khen chê vẫn khoác màu áo mới
Cho nắng thêm vàng gió vấn vương
Cho tha nhân cúi mình nhặt ký ức
Một chút bồi hồi nhớ cố nhân.
Hà Nội đẹp? Hà Nội không đẹp?
Những gánh hoa mùa nào cũng tỏa sắc
Bên con đường vàng những lá bay
Nơi ta thì thầm câu chuyện cũ
Rằng Hà Nội đã từng rất bình yên.
Thơ Cô Yến