Thấy dạo này thách đấu nhiều quá

Thấy dạo này thách đấu nhiều quá

Thấy dạo này thách đấu nhiều quá

July 14, 2017

1  
Thấy dạo này thách đấu nhiều quá !
Chúng tôi sợ và chuyển luôn sang bộ môn bơi lội
See Translation