THAY ĐỔI ĐỜI MÌNH

THAY ĐỔI ĐỜI MÌNH

by September 11, 2017

THAY ĐỔI ĐỜI MÌNH
Bạn cần làm gì ?
Những bài học từ người Thuyền Trưởng Dean Nguyen Anh bay từ nửa vòng trái đất và có mặt tại Hà Nội chia sẻ những bài học thật giá trị!
Gia đình Mình và những người bạn luôn cảm ơn Thầy bởi trong cuộc đời này rất may mắn được gặp và đồng hành cùng thầy!
Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình
LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI
✔️ Để có được những điều to tát, đầu tiên bạn phải tin vào nó.
✔️ Niềm tin cần thiết cho con người. Thật thống khổ cho ai không tin tưởng.
✔️ Ai cũng phải tự làm lấy hai điều, niềm tin của chính mình và cái chết của chính mình.
Cơ hội được gặp trực tiếp Người Thuyền trưởng vẫn còn cho các Bạn nhé!
Hãy Comment ngay để có lịch vào ngày mai!