Thời gian thực sự ko giúp chúng ta giải quyết được vấn đề gì cả

Thời gian thực sự ko giúp chúng ta giải quyết được vấn đề gì cả

Thời gian thực sự ko giúp chúng ta giải quyết được vấn đề gì cả

July 27, 2017

1  
Thời gian thực sự ko giúp chúng ta giải quyết được vấn đề gì cả. Nó chỉ làm chúng ta quên mẹ mất vấn đề đó là gì thôi :))
See Translation