Thứ 2 là ngày đầu tuần

Thứ 2 là ngày đầu tuần

Thứ 2 là ngày đầu tuần

July 17, 2017

1  
Thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan 🙂
#để_co_sk_tôt_ban_phai_đên_vơi_chung_tôi
Ca 1 🙂
See Translation