TIỆC ĐẠI SỨ SỨC KHỎE NDD Tam Kỳ :

TIỆC ĐẠI SỨ SỨC KHỎE NDD Tam Kỳ :

TIỆC ĐẠI SỨ SỨC KHỎE NDD Tam Kỳ :

June 28, 2017

1 1 1 1 1  
TIỆC ĐẠI SỨ SỨC KHỎE NDD Tam Kỳ 🙂
Ps: Vừa khỏe, vui lại đc tặng quà 🙂
See Translation