Tiền gì cũng có thể tiếc

Tiền gì cũng có thể tiếc

Tiền gì cũng có thể tiếc

July 22, 2017

1  
Tiền gì cũng có thể tiếc, nhưng đừng bao h tiếc tiền làm đẹp
Cũng đừng mong đang trong lúc xấu vl mà gặp đc chân tình :)))
Nếu có thất tình thì lại càng phải lung linh lồng lộn lên
#foreveryoung
See Translation