Tiếng Việt diệu kỳ

Tiếng Việt diệu kỳ

by July 17, 2017

Tiếng Việt diệu kỳ.
Yêu Thương
Ng miền Nam khi tỏ tình, hay nói: “tui thương cô Út, tui… thương anh Hai lắm mà anh Hai không biết.”
Nhiêu đó là đủ biết yêu thế nào rồi. 🙂
Người miền Bắc phân biệt rất rõ yêu và thương
Nhưng bất kể thế nào, rõ ràng tình yêu thật sự là thương nhiều trong đó. Yêu mang tính say đắm nhưng thương thì mang tính tình nghĩa, gần gũi nhất, nặng lòng với nhau nhất.
Bài hát này hay thật.
Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn
Ở hai đầu nỗi nhớ, nghĩa tình đằm thắm hơn
See Translation

Related Uncategorized Articles

Similar Posts From Uncategorized Category