Time flies so fast

Time flies so fast

by May 26, 2017

Time flies so fast …
Ông Trần Vũ Hoài , Bà Ha Tran có hứa hẹn gì không?
Cháu ngày càng handsome lãng tử nhá !!! Nhá !!!
Ông , Bà ra yêu cầu luôn đi nào !!!
Còn cháu … chấp nhận lái máy bay ha ha …‍♀️
Giang Pham