Tôi đang ở một nơi rất vui

Tôi đang ở một nơi rất vui

Tôi đang ở một nơi rất vui

July 21, 2017

1 1  
Tôi đang ở một nơi rất vui.
=> 23 Lương Ngọc Quyến <= Chợ Đống Đa Đà Nẵng.
Nơi đây không có khói buổi thành phố…
Cuộc đời tôi đẹp như mơ…
Thanh Tùng Thảo Nhi Diễm Thúy Lãnh Đạo
See Translation