Trả lời phòng vấn

Trả lời phòng vấn

July 24, 2017

Trả lời phòng vấn, hỗ trợ trợ người ae bên báo http://toquoc.vn về sự kiện võ thuật này
Ngoài việc đóng góp cho ae yêu võ 1 góc nhìn, vui mừng hơn là mang được 2 từ “tán thủ” lên 1 trang báo chính thống (ko phải lá cải hoặc giải trí ) – Môn võ song hành cùng tôi 11 năm nay 🙂
See Translation

Related Uncategorized Articles

Similar Posts From Uncategorized Category