Trải qua rất nhiều năm không lo hoàn thiện việc thu tác quyền

Trải qua rất nhiều năm không lo hoàn thiện việc thu tác quyền

by September 14, 2017

Trải qua rất nhiều năm không lo hoàn thiện việc thu tác quyền. Đến thời vật vả thì bất chấp như thằng nghiện lên cơn.
Người ta bảo việc đấy như là thu phí BOT trong lĩnh vực văn hoá.
Nếu muốn thu đổ đồng mỗi phòng 25 ngàn đồng. Nhờ các bác chứng minh giúp là người thuê phòng ks có nghe nhạc thì chúng em trả.
Các ks lớn nước ngoài mình từng ở luôn có kênh phải trả tiền. Khi bạn bật vô tuyến. Họ có cái danh sách ( list) liệt kê các kênh trả tiền này, cũng như thông báo cụ thể trên màn hình tivi. Bố đéo muốn tốn phí xem chó mèo vật nhau thì tự chuyển sang coi kênh miễn phí HBO cho dễ ngủ… Thế thôi