[Trò chơi mới] thú vị lắm nha

[Trò chơi mới] thú vị lắm nha

by March 6, 2017

[Trò chơi mới] thú vị lắm nha
Bói xem chuyện gì xắp xảy ra với bạn ?
– Hãy chọn 1 dòng bất kì bạn thích, bỏ dấu “+” đi và viết liền tất cả
@+[188505374579545:0]
@+[217720704973321:0]
@+[225790694163521:0]
@+[310875495619777:0]
@+[297614950282468:0]
@+[316838545017460:0]
@+[139203062860207:0]
@+[314651975234159:0]
@+[157789717657858:0]
@+[225358194209337:0]
@+[335269829834767:0]
@+[296903067014323:0]
@+[160635050708646:0]
@+[239258986143488:0]
@+[335142286514006:0]
@+[336704403008533:0]
@+[285497054831316:0]
@+[350852668263693:0]
@+[182815075150431:0]
@+[244744155595707:0]
@+[225530687522149:0]
@+[216214968461767:0]
@+[274152889309306:0]
@+[244836142253737:0]
@+[317217941633715:0]
@+[156554457781655:0]
@+[141298592648556:0]
Bạn sẽ thấy điều thú vị!
⚠ Lưu ý: xóa dấu “+” và để liền @ với [đừng ai cách ra nhé]
Chơi rồi cmt dưới nhé
————
Nguồn: st