Viết bổ sung vào truyện ngắn “Ông chồng văn chương”

Viết bổ sung vào truyện ngắn “Ông chồng văn chương”

by May 20, 2017

Viết bổ sung vào truyện ngắn “Ông chồng văn chương”.
Lần nghe chồng định đặt cái tên ấy cho con, nàng hãi hùng, thứ tên phạm húy phạm thượng, coi thường cả trời lẫn đất, không chết yểu cũng chết non. Nàng nhất quyết không nghe. Hồi con bi bố tập nói:
– Bố… mẹ… nhà… mình
– Ơ con nó làm thơ kìa – chàng lạc cả giọng, vội vàng lấy giấy bút ghi chép và giục con:
– Làm thơ tiếp đi con.
– Ông… trời… mặt… trăng
Thơ – do con gái tôi làm đấy. Bố nó đi đâu cũng oang oang khoe và đọc thơ của con, thêm bọn đệ tử xúm vào tâng bốc, thơ của đứa bé ba tuổi thành ra thứ thần thánh thơ. Có hôm nàng ngồi bán hàng, con bé lon ton bên cạnh, một bà mua cà muối, chỉ tay vào con bé, hỏi:
– Con bé này làm được thơ phải không? Giỏi thế.
Tôi ngượng chín mặt và bà kia giục con bé:
– Mày làm thơ đi cho bác nghe một bài xem nào.