Vợ chồng nhiều lúc cũng cần phải bỏ quá cho nhau như một đặc ân

Vợ chồng nhiều lúc cũng cần phải bỏ quá cho nhau như một đặc ân

Vợ chồng nhiều lúc cũng cần phải bỏ quá cho nhau như một đặc ân

by May 6, 2017

Vợ chồng nhiều lúc cũng cần phải bỏ quá cho nhau như một đặc ân, đặc quyền vậy. Đừng lấy lẽ thường mà xét đoán nhau, mà phải lấy cuộc đời chung làm gốc mà nghĩ! Có chồng nào muốn làm hỏng gia đình đâu? Có vợ nào muốn tổn hại cho gia đình đâu? Thế nên nếu lỡ lỗi, lỡ sai là bởi lỡ chứ không phải cố tình mà vậy. Bao dung được với người dưng thì càng phải bao dung được với vợ mình, chồng mình! Bao dung người khác một thì phải bao dung vợ chồng mười!